เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร. 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052 )  
 
 
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔
[23-08-2021]
โครงการจัดการขยะอันตราย
โครงการจัดการขยะอันตราย
[06-08-2021]
มอบทุนเด็กยากจนตามโครงการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสส) ประจำปีการศึกษา 2563
มอบทุนเด็กยากจนตามโครงการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสส) ประจำปีการศึกษา 2563
[25-06-2021]
 
ประชุมผู้ปกครองเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบกใหญ่
ประชุมผู้ปกครองเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบกใหญ่
[23-06-2021]
ส่งมอบยาและยาพ่น เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน
ส่งมอบยาและยาพ่น เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน
[18-06-2021]
ประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชค
ประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชค
[18-06-2021]
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 ข้อมูลการจัดหาพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2566-2567)
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 ประกาศจากระบบ EGP
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.236.55.22    
 
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  1   03-09-2564  14  7
2   ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ  1   30-08-2564  10  8
3   ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลแทนตำแน่งที่ว่าง  1   19-08-2564  25  5
4   รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564  1   04-08-2564  24  18
5   การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  1 2 3   08-07-2564  52  12
6   รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ชุดที่ ๕  25 26 27 28 29 30   08-07-2564  34  2
7   รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ชุดที่ ๔  19 20 21 22 23 24   08-07-2564  34  0
8   รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ชุดที่ ๓  13 14 15 16 17 18   08-07-2564  30  0
9   รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ชุดที่ ๒  7 8 9 10 11 12   08-07-2564  24  1
10   รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ชุดที่ ๑  1 2 3 4 5 6   08-07-2564  9  0
11   ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  1   29-06-2564  15  1
12   รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  1   04-06-2564  6  7
13   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งพนักงานจ้าง   02-06-2564  21  0
14   ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์อย่างไม่เป็นทางการ  1 2   29-03-2564  71  13
15   ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหาร สมาชิก   04-02-2564  96  24
16   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  1   02-02-2564  39  2
17   ประกาศเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  1 2   06-01-2564  86  0
18   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  1   29-12-2563  1  0
19   ประกาศแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564  doc120201130080219.jpeg doc220201130080219.jpeg doc320201130080219.jpeg   30-11-2563  116  1
20   ขออนุญาติขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4)  1   24-11-2563  98  0
21   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  1   25-10-2563  81  1
22   ประชาสัมพันธ์โอน (ย้าย) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง  1   25-10-2563  76  3
23   ประกาศจัดพนักงานเทศบาล ข้าราชการถ่ายโอน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  1   22-10-2563  79  1
24   ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565  1   18-10-2563  67  2
25   ประกาศใช้แผนเทศบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  1   18-10-2563  72  1
26   บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2563  1   15-10-2563  60  5
27   ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาตัง หมู่ที่ 9)  1   14-09-2563  67  2
28   ประกาศแจ้งรายชื่อพนักงานที่หมดสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  1   11-09-2563  74  3
29   การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  1   03-09-2563  78  0
30   ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  1   02-09-2563  94  0
31   ประกาศ เรื่องเผยเเพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  1   31-08-2563  111  3
32   ประกาศ มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   20-08-2563  77  1
33   ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ประกาศผล   14-08-2563  79  2
34   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  1   16-07-2563  60  1
35   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทสบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  1   10-07-2563  69  10
36   ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม  doc120200708074401.pdf doc220200708074401.pdf doc320200708074401.pdf doc420200708074401.pdf   08-07-2563  83  16
37   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 ประจำปี 2563  1 2   15-06-2563  9  3
38   เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  1 2   22-04-2563  8  3
39   ประกาศ มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   25-02-2563  73  8
40   ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  1   26-01-2563  79  4
41   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  1   20-12-2562  97  12
42   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  doc120191216021637.pdf   16-12-2562  88  20
43   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  1 2   01-10-2562  7  0
44   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ต่อ)  รายงานประมาณการรายรับ 1 รายงานประมาณการรายจ่าย 1 งบประมาณรายจ่าย   30-09-2562  100  23
45   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ต่อ)  บันทึกหลักการและเหตุผล 1 2 3   30-09-2562  82  20
46   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อมูลเบื้องต้น คำแถลง 1 2 3   30-09-2562  85  24
47   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25622  1   27-09-2562  82  3
48   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ เรียน นายอำเภอ เรียน สมาชิก เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่   27-09-2562  79  11
49   ประกาศแจ้งรายชื่อพนักงานจ้างที่หมดสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  1   11-09-2562  79  3
50   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)  เรียน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เรียน สมาชิกสภาฯ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขวาสินรินทร์ เรียน นายอำเภอเขวาสินรินทร์ 1   10-09-2562  74  7
51   ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  1   13-08-2562  79  7
52   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  1   09-08-2562  57  1
53   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒   08-08-2562  92  5
54   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒   08-08-2562  75  3
55   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  doc120191007000317.pdf   31-07-2562  48  0
56   เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งในสายงานประเภททั่วไปจากการระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน  1   31-07-2562  80  0
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาตัง หมู่ที่ ๙  1   02-05-2562  61  3
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาตัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  1   02-05-2562  136  6
59   ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาตัง หมู่ที่ ๙ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  1   17-04-2562  102  2
60   ประกาศมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   26-03-2562  80  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์ 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล